Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
DSW:

Specjalność Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, a także wspierania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Terapia zajęciowa z psychomotoryką daje studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, nauk medycznych, psychologii, fizjoterapii oraz socjoterapii. Oferuje także nowe sposoby działania takie jak: techniki relaksacyjne, praca z ciałem, ekspresja ruchowa w oparciu o sztukę czy zabawę. Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry terapeutów zajęciowych - psychomotoryków do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi z różnym rodzajem niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi przewlekłą chorobą i zagrożeniami cywilizacyjnymi. W ramach trzyletnich studiów I stopnia na specjalności terapia zajęciowa z psychomotoryką, student uczy się szerokiego postrzegania potrzeb osób o mniejszych możliwościach rozwoju, przewlekle chorych oraz starszych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością w domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, sanatoriach, hospicjach, placówkach integracyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach dziecka i warsztatach terapii zajęciowej.
Strona www uczelni: http://www.dsw.edu.pl
UczelniaDolnośląska Szkoła Wyższa
KierunekPedagogika Specjalna

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka we Wrocławiu

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą