Studia licencjackie

» Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze
państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
system studiów  
DSW:

Specjalność Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, a także wspierania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Terapia zajęciowa z psychomotoryką daje studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, nauk medycznych, psychologii, fizjoterapii oraz socjoterapii. Oferuje także nowe sposoby działania takie jak: techniki relaksacyjne, praca z ciałem, ekspresja ruchowa w oparciu o sztukę czy zabawę. Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry terapeutów zajęciowych - psychomotoryków do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi z różnym rodzajem niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi przewlekłą chorobą i zagrożeniami cywilizacyjnymi. W ramach trzyletnich studiów I stopnia na specjalności terapia zajęciowa z psychomotoryką, student uczy się szerokiego postrzegania potrzeb osób o mniejszych możliwościach rozwoju, przewlekle chorych oraz starszych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością w domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, sanatoriach, hospicjach, placówkach integracyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach dziecka i warsztatach terapii zajęciowej.
Strona www uczelni: http://www.dsw.edu.pl
UczelniaDolnośląska Szkoła Wyższa
WydziałWydział Nauk Pedagogicznych
KierunekPedagogika Specjalna


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce
zaprasza na specjalistyczne studia I i II stopnia na kierunkach:
Logistyka studia lic., inż., mag. (3 SEMESTRY)
Budownictwo studia inżynierskie
Transport studia licencjackie
Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie
tel. 71 325 15 14
www.mwsl.eu

Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

- studia licencjackie:
Architektura wnętrz
Fizjoterapia
Wzornictwo Akcesoriów Mody
- studia inżynierskie:
Architektura i urbanistyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka Przestrzenna
- studia podyplomowe.
Więcej: www.humanistyczna.pl
logo.wroc_aw.wsb.gif
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

zaprasza na:
* studia I stopnia
* studia II stopnia
* studia podyplomowe
* program MBA
* szkolenia
* kursy językowe
Szczegóły>>>
logo_nazwa_140.gif
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

Zarządzanie
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Turystka i Rekreacja
Filologia angielska
Pedagogika
Informatyka
www.wszedukacja.pl
Pion_pl_140px.gif
Uniwersytet jest jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju.
Uczelnia posiada 4 wydziały:
Nauk Ekonomicznych
Inżynieryjno-Ekonomicznym
Zarządzania, Informatyki i Finansów 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Studenci mają do wyboru 9 kierunków studiów.

Więcej: www.ue.wroc.pl
logo_120.gif
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

jest największą niepubliczną uczelnią Dolnego Śląska
oraz jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

1 miejsce na Dolnym Śląsku wśród niepublicznych uczelni magisterskich.

dsw.edu.pl

logo_UW_140.jpg
Uniwersytet Wrocławski
jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej

Prowadzi nabór na:
70 kierunków i specjalności I i II st.
ok. 120 studiów podyplomowych
20 rodz. studiów doktoranckich
• 20 programów w języku angielskim
• blisko 130 kursów anglojęzycznych
www.uni.wroc.pl
 


Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
- kształci nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.
Dyplom WSF sprawi, że będziesz rozchwytywanym kandydatem na rynku pracy.

- filologia angielska
- filologia germańska
- filologia hiszpańska
- filologia włoska
- amerykanistyka

Dowiedz się więcej: www.wsf.edu.pl
Studia - najczęściej czytane
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otwiera nowy kierunek "Zielarstwo i terapie roślinne". To pierwszy w Polsce kierunek obejmujący tak szeroko zagadnienia dotyczące zielarstwa i ziołolecznictwa.