Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
system studiów  
UAM:

Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Zajęcia poświęcone są pogłębianiu wiedzy o procesach i zjawiskach zachodzących w atmosferze i hydrosferze.
Strona www uczelni: http://www.amu.edu.pl
UczelniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
KierunekGeografia

Nauka języka za granicą