Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
UAM:

Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Zajęcia poświęcone są pogłębianiu wiedzy o procesach i zjawiskach zachodzących w atmosferze i hydrosferze.
Strona www uczelni: http://www.amu.edu.pl
UczelniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
KierunekGeografia

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Poznaniu

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
kursy_boks_2016.jpg