Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Fizjoterapia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ssw.edu.pl/
Absolwent kierunku Fizjoterapia będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach otwartej i zamkniętej służby zdrowia, takich jak: szpitalne oddziały rehabilitacji, sanatoria, przychodnie, wykonujące zabiegi w pełnym zakresie, poradnie, domy opieki społecznej, domy dla osób starszych, zakłady pracy chronionej, a także w jednostkach prowadzących działalność prozdrowotną: gabinety odnowy biologicznej, fitness kluby, gabinety masażu itp.

Nauka na kierunku fizjoterapia oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych wynikających z planu studiów obejmuje praktyki zawodowe. Ilość godzin praktyki jest zgodna z wymogami unijnymi, co pozwala absolwentom na podejmowanie pracy na terenie całej Europy. Praktyki odbywają się w szpitalach, sanatoriach i zakładach lecznictwa otwartego itp.
Fizjoterapia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwenci posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią­zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg