Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Finanse i rachunkowość

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wseip.edu.pl
Kierunek finanse i rachunkowość umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość wyposażony jest w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki programowi studiów, który umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Absolwent ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Absolwent zna podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz posiada umiejętność analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, potrafi efektywnie rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów, które wiążą się z kierowaniem organizacją gospodarczą lub jednym z jej oddziałów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, jak i samokształcenia. Może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.
Absolwenci mają doskonałą podstawę do wykonywania zawodów, które są poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym: menedżera, księgowego, doradcy finansowego, a także do ubiegania się o inne uprawnienia zawodowe (np. biegłego rewidenta, brokera, pośrednika w handlu nieruchomościami). Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, giełdy itp. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych oraz umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą