Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wseip.edu.pl
Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalizacji dziennikarz radia, prasy i TV po ukończeniu trzyletnich studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w redakcjach prasy codziennej, periodykach oraz stacjach radiowych i ośrodkach telewizyjnych. Absolwenci, po ukończeniu specjalizacji, będą mogli również podejmować pracę jako rzecznicy prasowi, redaktorzy wydawnictw, specjaliści w zakresie public relations, reklamy i promocji.
Ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu absolwenci będą posiadać umiejętność docierania do źródeł informacji, ich selekcji i oceny wiarygodności. Uzyskają umiejętności redagowania informacji, sprawozdań, pisania reportaży - także radiowych i telewizyjnych - felietonów, komentowania i prowadzenia wywiadów. Dzięki poznaniu specyfiki pracy redaktorskiej i wydawniczej będą przygotowani do współpracy z grafikami, fotoreporterami i obsługą techniczną rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych.
Absolwenci posiądą umiejętność rozumienia zjawisk i procesów współczesnego życia publicznego i będą zdolni do samodzielnej analizy otaczającej rzeczywistości społecznej. W związku z tym będą mogli uczestniczyć w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, kształtować postawy sprzyjające przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent nabywa umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej oraz przygotowany jest od pracy w periodycznych mediach masowych.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą