Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Architektura Wnętrz

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://humanistyczna.pl/

W ramach studiów architektury wnętrz studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zostają przygotowani do zespołowej i indywidualnej, interdyscyplinarnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej.

Kształcenie nakierowane jest na rozwijanie umiejętności kreacyjnych z uwzględnieniem zasad logiki strukturalnej budowli, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz, ergonomii i akustyki i przy wykorzystaniu walorów barwy i światła.

Dużą uwagę przywiązuję się do nabycia wiedzy i umiejętności projektowania różnego rodzaju wnętrz. Traktuje się je jako integrację zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy
jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez działalność w zakresie:

  • projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu,
  • aranżacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
  • rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, w tym zabytkowych,
  • adaptacji wnętrz o różnym charakterze,
  • projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, zieleni i wyposażenia terenów, wystaw,
  • współpracy w zespołach projektowych, zarówno przy realizacji wnętrz nowych, jak i pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Studenci uzyskują praktyczne kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej oraz podstawy do dalszego kontynuowania nauki na studiach II stopnia - magisterskich.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-03-24
Ocena: pozytywna
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg