Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Fizjoterapia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Strona www uczelni: http://humanistyczna.pl/

W trakcie nauki studenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe potrzebne i wymagane do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a szczególnie wiedzę i umiejętności niezbędne do:

  • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania ich niesprawności;
  • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
  • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak, aby mogły stosownie do swoich potencjalnych zdolności;
  • rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej;
  • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.

Na absolwentów tego kierunku czekają publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo- rehabilitacyjne), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych, jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania), placówki sportowe (klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo- lekarskie i centralne ośrodki sportu).

Absolwenci fizjoterapii mogą także bez przeszkód kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Fizjoterapia - Od 1 października 2017 studia na kierunku fizjoterapia są możliwe tylko jako studia magisterskie jednolite. Jednak w roku 2017 na niektórych uczelniach będzie możliwe rozpoczęcie tego kierunku po raz ostatni na studiach I stopnia licencjackich (jeśli będą kandydaci) - wówczas rok akademicki rozpocznie się przed 1 października 2017. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ostatecznie znikną w 2022 roku, więc najpóźniej można je rozpocząć w 2020 roku. Studia jednolite magisterskie obejmują co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz obejmują 6-miesięczną praktykę zawodową. Kończąc studia uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, po którym należy zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym. Więcej informacji »

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg