Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Pedagogika - Terapia pedagogiczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Specjalność dostarczy studentowi profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Podczas studiów zdobędzie umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych. Pracę znajdzie m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie).
pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych[1]. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika i jej staropolska nazwa pochodzi od słowa greckiego (paidagogos - dosł. "prowadzący dziecko"). Natomiast wpływ zachodniej filozofii ukształtował pojęcie rzymskie (łac. ars educandi) jako "sztuka wychowania".
Wikipedia

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg