Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ue.wroc.pl
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkujących uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Powinien być przygotowany do opracowania programów działania przedsiębiorstw oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Nabyta wiedza powinna umożliwić sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych i stworzyć umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Istotnym rezultatem kształcenia powinna być umiejętność pracy zespołowej.

Absolwent studiów I stopnia powinien znać przynajmniej dwa języki obce (w tym, zalecany język angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Absolwent kierunku powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg