Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informatyka w Biznesie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ue.wroc.pl
Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Student zapozna się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, a także podstawami e – biznesu, metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania.

Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Zaznaczyć należy, że uwzględniając tendencje kształcenia i międzynarodowe standardy, m.in. Association for Computing Machinery (ACM), zaproponowany program zapewnia możliwości mobilności międzyuniwersyteckiej nie tylko studentów, ale też i kadry dydaktycznej.

Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidualne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg