Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych to specjalność obejmująca problematykę infrastruktury krytycznej – obiektów, urządzeń, instalacji oraz systemów cybernetycznych zapewniających funkcjonalność państwa i jego gospodarki. Są to m.in. systemy dostaw energii, surowców energetycznych i paliwa, łączności; sieci teleinformatyczne, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę; ochrona zdrowia; infrastruktura transportowa; systemy ratownicze zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, a także sieci przesyłowe. W takich systemach działają ratownictwa medyczne, pogotowia techniczne czy specjalistyczne grupy ratownictwa górniczego, wodno-kanalizacyjne, drogowe, chemiczne, elektryczne, gazowe (np. ratownictwo drogowe, ratownictwo chemiczne, pogotowie elektryczne, pogotowie gazowe) oraz inspekcje (np. Państwowa Inspekcja Pracy).