Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych to specjalność, która bejmuje zagadnienia z zakresu oceny ryzyka i zagrożeń zewnętrznych państwa, takich jak: terroryzm, szantaż lub prowokacje militarne. Na tych studiach będziesz miał zajęcia z analiz działań sfery bezpieczeństwa militarnego, a zwłaszcza takich problemów jak: źródła i skutki konfliktów zbrojnych, ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych, diagnozowania problemów etnicznych oraz migracji ludności, następstwa globalizacji i zmian społecznych modyfikujących codzienność.