Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administracja - Administracja sektora publicznego

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jeśli chciałbyś pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowych wybierz specjalność administracja sektora publicznego. Podczas studiów poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych – także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.