Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka i biznes międzynarodowy

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność gospodarka i biznes międzynarodowy (GiBM) stanowi ofertę dla tych studentów, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i tym samym wiążą swoją przyszłość zawodową zarówno z pracą w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej korporacji oraz/lub pomysłem na prowadzenie własnej firmy, jak również w podmiotach szeroko rozumianej administracji samorządowej lub krajowej kształtujących ład gospodarczy. Absolwenci specjalności potrafią efektywnie pracować w zespołach projektowych zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów społeczno-gospodarczych oraz/lub biznesowych.