Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Stosunki Międzynarodowe - Studia europejskie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia europejskie są ukierunkowane na poznawanie procesów integracji europejskiej. W ramach studiów obecna jest więc szeroko ujęta problematyka europejska, uwzględniająca zagadnienia dotyczące całego kontynentu europejskiego. Jednym z kluczowych tego typu zagadnień jest problematyka bezpieczeństwa europejskiego oraz funkcjonującego w Europie „euroatlantyckiego” systemu bezpieczeństwa, realizowanego przez Pakt Północnoatlantycki. Główny obszar studiów koncentruje się jednak przede wszystkim na procesach i zjawiskach towarzyszących integracji europejskiej.