Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Elbląg, Polska

Fizjoterapia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.euh-e.edu.pl
Fizjoterapia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Natomiast studia jednolite magisterskie trwają przynajmniej 10 semestrów. Liczba ECTS≥300. Absolwenci posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią­zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Olsztynie
boks.gif

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą