Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Neurobiologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę neurobiologa połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu takich metod badawczych jak np. elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne (w tym wykorzystanie modeli zwierzęcych) oraz podstawy technik psychometrycznych. Stwarza to atrakcyjną i oczekiwaną ofertę zatrudnienia w charakterze neurobiologa w wielu instytucjach, np. w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji.

Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach II Stopnia z neurobiologii, biologii lub biotechnologii.

Dodatkowe informacje

Neurobiologia
Neurobiologia – termin oznaczający różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy.
Polityka Prywatności