Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Translatoryczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Specjalność translatoryczna: Teoria przekładu, przedmioty translatoryczne (tłumaczenie tekstów literackich, tłumaczenie tekstów użytkowych, np. administracyjno-prawniczych, ekonomiczno-handlowych, translatorskie technologie informacyjne).
Polityka Prywatności