Graz, Austria

Alte Musik/Barockvioline

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: BA
Bachelor of Arts, BA
8 Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.kug.ac.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności