Salzburg, Austria

Geographie und Wirtschaftskunde

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Kwalifikacje: BEd
Bachelor of Education - University, B.Ed.Univ
8 Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.uni-salzburg.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności