Linz, Austria

Bioinformatik

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: biologiczne
Kwalifikacje: BSc
Bachelor of Science, BSc
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.jku.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności