Linz, Austria

Statystyka

Statistik

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Kwalifikacje: BSc
BSc, Bachelor of Science
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.jku.at

Dodatkowe informacje

Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Statystyka nie kłamie. Kłamią jedynie statystycy.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Statystyka
Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka.
Autor: Friedrich Nietzsche
Statystyka
Nasze dni są policzone – przez statystyków.
Autor: Stanisław Jerzy Lec

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności