Innsbruck, Austria

Biotechnologie (Umwelt-, Verfahrens- und Biotechnik)

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i angielskiStudia w języku niemieckim i angielskimStudia w języku niemieckim i angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Kwalifikacje: BSc
Bachelor of Science in Engineering, BSc
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.mci.edu

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności