studialicencjackie.info
Wiener Neustadt, Austria

Business Consultancy International

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: BA
Bachelor of Arts in Business, BA
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.fhwn.ac.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności