Gdynia, Polska

Logistics

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistics
Strona www uczelni:
wsaib.pl
wsaib.pl/rekrutacja
Polityka Prywatności