państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Studia menedżersko-prawne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/studia-me...
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin, doskonałe przygotowujące do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.
Polityka Prywatności