państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Detektywistyka i ochrona osób i mienia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem firm i osób fizycznych oraz mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw detektywistycznych i ochroniarskich. Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, agencjach ochrony, biurach detektywistycznych oraz w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem.

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, instalowania, użytkowania i obsługi systemów monitoringu i ochrony osób i mienia z uwzględnieniem budowy i zasad funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu, procesów technologicznych, ochrony środowiska oraz systemów telemetrycznych.

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności