Gdynia, Polska

Detektywistyka i ochrona osób i mienia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności