państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Rachunkowość

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Rachunkowość to specjalność adresowana do osób planujących karierę w działach finansowych. Program studiów obejmuje przedmioty związane m.in. z rachunkowością podatkową, zarządczą, techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także kontrolą finansową. Absolwenci specjalności przygotowani są do: prowadzenia i kierowania działami finansowo-księgowymi, wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości, weryfikacji sprawozdań finansowych, prowadzenie polityki podatkowo-finansowej firmy oraz przeprowadzania analiz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych.

Przykłady zawodów

Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Dodatkowe informacje

Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności