Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Gospodarowanie nieruchomościami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Studia dla przyszłych zarządców nieruchomości. W programie znajdują się zajęcia poświęcone m.in. wycenie nieruchomości, doradztwie, handlowi i pośrednictwie w handlu nieruchomościami. Absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji doradcy inwestycyjnego, finansowania obiektów inwestycyjnych, a także wyceny nieruchomości i pośrednictwa w ich obrocie.
Polityka Prywatności