Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Studia doskonale przygotowują do planowania, dobierania i rozwijania zasobów kadrowych firmy, tworzenia systemów motywacyjnych, oceniania potrzeb szkoleniowych oraz planowania polityki personalnej firmy. Absolwenci z tytułem licencjat znajdują zatrudnienie w działach HR (Human Resources), agencjach zatrudnienia, a także urzędach pracy.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności