państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Nowoczesne studia dające kwalifikacje menedżerskie do zajmowania się działalnością gospodarczą. Studenci poznają teorię oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia biznesplanu, rozwoju strategicznego, wprowadzania innowacji i planów marketingowych oraz planowania czasu pracy. Praktyczna wiedza na temat strategii poszczególnych przedsiębiorstw to nieocenione narzędzie przy prowadzeniu własnego biznesu.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności