państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie w turystyce

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Studenci poznają zasady funkcjonowania ruchu turystycznego, produkty oraz regiony turystyczne, a także możliwości wykorzystania Internetu w promocji turystyki. Uczestniczą w zajęciach z zakresu ekonomiki, prawa w turystyce, marketingu usług turystycznych oraz gospodarowania zapleczem turystycznym i rekreacyjnym. Absolwenci uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz do prowadzenia badań marketingowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności