państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Bezpieczeństwo informacji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Absolwenci specjalizacji posiadają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji. Identyfikują wrażliwe miejsca z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, potrafią również stworzyć praktyczny kodeks postępowania, który zapewni minimalizację zniszczenia informacji

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Polityka Prywatności