państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Dyplomacja i służba konsularna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja
Kierunek stworzony z myślą o przyszłych kadrach placówek dyplomatycznych, biurach współpracy międzynarodowej, organizacjach zajmujących się prawami człowieka, sprawami migracyjnymi i obsługą cudzoziemców. W programie zajęcia z prawa międzynarodowego, protokołu dyplomatycznego i sztuki rozwiązywania konfliktów.

Dodatkowe informacje

Dyplomacja
Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
Służba
Służba Biała
Dyplomacja
Będą was oszukiwać, oszukujcie ich lepiej.
Autor: Ludwik XI Walezjusz
Dyplomacja
Nie pozwalaj podniecać się swoją pracą.
Autor: Charles-Maurice de Talleyrand
Dyplomacja
Dyplomacja to też pewien rodzaj wojny. Bierzemy najwięcej, najmniej dając w zamian.
Autor: Tiar
Polityka Prywatności