Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja - Administracja celna i skarbowa

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa, dlatego polecane są dla kandydatów na stanowiska urzędnicze i menedżerskie w administracji rządowej i samorządowej. W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu finansów, prawa celnego, podatkowego i karno-skarbowego.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.