Wiedeń, Austria

Agrar- und Umweltpädagogik

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: BEd
Bachelor of Education, BEd
4 Semester
60 ECTS
Polityka Prywatności