Graz, Austria

Deutsch für die Sekundarstufe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: językowe
Kwalifikacje: BEd
Bachelor of Education, BEd
8 Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.phst.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności