Graz, Austria

Lehramt für Ernährungspädagogik

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: pedagogiczne
Kwalifikacje: BEd
Bachelor of Education, BEd
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.phst.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności