Eisenstadt, Austria

Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung für die Sekundarstufe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: BEd
Bachelor of Education, BEd
8 Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.ph-burgenland.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności