Paryż, Francja

Sztuka

Arts

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: L3
duration: 3 years
Strona www uczelni: www.univ-paris3.fr/

Dodatkowe informacje

Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
To nie jest sztuka na premierę.
Opis: powiedzenie popularne w latach międzywojennych, przypisywane niejakiemu Pytlowi, krawcowi teatralnemu
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności