Strasbourg, Francja

Muzykologia

Musicologie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Kwalifikacje: L3
duration: 3 years
Strona www uczelni: www.unistra.fr/

Dodatkowe informacje

Muzykologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien umieć posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Absolwent przygotowany jest do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności