studialicencjackie.info
Zaragoza, Hiszpania

Weterynaria

Veterinaria

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Strona www uczelni: www.unizar.es

Dodatkowe informacje

Weterynaria - studia (jednolite) trwają przynajmniej 11 semestrów, ECTS≥330. Absolwenci nabywają wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiadają umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności