Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni - Hiszpania  
status uczelni  
Oviedo, Hiszpania

Industrial Technology Engineering

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.uniovi.es
Language: Taught in Spanish with some subjects in English

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności