studialicencjackie.info
Bilbao, Hiszpania

Neofilologia

Modern Languages

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
Language: Spanish, English and Basque
Strona www uczelni: www.deusto.es

Dodatkowe informacje

Neofilologia
Neofilologia – nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Wśród działów neofilologii wyróżnia się anglistykę, germanistykę, romanistykę i slawistykę. Przedrostek "neo-" wskazuje na odrębność neofilologii od filologii klasycznej, która z kolei zajmuje się dorobkiem literackim i językami starożytnych Greków i Rzymian.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności