Madryt, Hiszpania

Tłumaczenie

Traducción

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Strona www uczelni: www.nebrija.com

Dodatkowe informacje

Tłumaczenie
tłumaczenie językowe
Tłumaczenie
Tłumaczenia są jak kobiety – wierne nie są piękne, piękne nie są wierne.
Translations are like women – they could be either faithful or beautiful. (ang.)
Tłumaczenie
Niełatwo jest cudze pisma przekładać tak, by miejsca, które w obcym języku dobrze wyrażono, zachowały tę samą ozdobność w tłumaczeniu, ponieważ każdy język ma różne właściwości swoich wyrazów.
Autor: Hieronim ze Strydonu
Tłumaczenie
Ja bowiem nie tylko wyznaję, lecz wprost i otwarcie oświadczam, że w tłumaczeniu pism greckich – wyjąwszy Pismo Św., gdzie i porządek słów jest tajemnicą – wyrażam nie słowo za słowem, lecz myśl za myślą.
Autor: Hieronim ze Strydonu

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności