państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Game Design

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-i-stopnia/...
Celem kierunku Game Design jest praktyczne podejście do nauczania rozbudowane o szeroki wachlarz przedmiotów, nadających pracy projektanta kontekstu i głębi. Zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży pozwolą Ci poznać zagadnienia związane zarówno z projektowaniem poziomów i mechanik, jak i narracją i światotwórstwem. Ponadto możliwość realizowania projektów wspólnie ze studentami specjalności Digital Art daje szansę na stworzenie pierwszych kompletnych projektów już w czasie studiów.

Dodatkowe informacje

Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”
Polityka Prywatności