Kraków, Polska

Zarządzanie strategiczne (studia dualne)

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Zarządzanie strategiczne to innowacyjny i perspektywiczny kierunek studiów. Przygotowany został w oparciu o wymagania stawiane przez największych pracodawców. Kierunek został poddany licznym konsultacjom i uznany za niezwykle wartościowy w oczach firm zainteresowanych zatrudnianiem analityków.

Atuty kierunku:

  • studia mają charakter dualny - łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną
  • nauczysz się najnowocześniejszych metod pracy z danymi oraz z procesami biznesowymi
  • będziesz korzystać z narzędzi, z którymi pracują firmy na całym świecie
  • weźmiesz udział w projektach realizowanych przez największe światowe firmy i polskie przedsiębiorstwa
  • otrzymasz szeroką ofertę praktyk - zyskasz możliwość poznania specyfiki działania organizacji w takich branżach, jak: administracja publiczna, produkcja gier komputerowych, finanse i bankowość, usługi outsourcingowe i inne

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie strategiczne – proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.
Polityka Prywatności