studialicencjackie.info
Kraków, Polska

2D

I stopnia licencjackie
Kierunek: Sztuka cyfrowa
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSE:
wse.krakow.pl/studia-i-stopnia
Polityka Prywatności