studialicencjackie.info
Kraków, Polska

3D

I stopnia licencjackie
Kierunek: Sztuka cyfrowa
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSE:
wse.krakow.pl/studia-i-stopnia
Uwaga: integracja Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie z Uniwersytetem SWPS. 

Stąd 1 października 2024 Wyższa Szkoła Europejska przekształci się
w krakowską filię Uniwersytetu SWPS.


Kryteria przyjęć:

» WSE - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
tel. 12 683 24 00
rekrutacji USWPS +48 22 103 26 30
Polityka Prywatności